SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad
Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: zamkovska@spolbyt.sk
Obchodno - prevádz. odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: daniel@spolbyt.sk
Stránkové a pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 13:00 14:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 13:00 14:00 - 16:00
  13:00 - 14:00 obedňajšia prestávka

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám, že ste svoj záujem obrátili na webovú stránku našej spoločnosti. V krátkosti by sme Vám chceli predstaviť spoločnosť od jej vzniku 3.5.1995 registráciou na Okresnom súde v Košiciach až po súčasnosť. Nosnou činnosťou spoločnosti v jej začiatkoch bola správa a údržba bytového fondu a v tom čase bola snaha vytvoriť konkurenčné pole starým správcovským spoločnostiam, s ktorými neboli v prevažnej miere vlastníci bytov spokojní. Spoločnosť sa špecializuje na správu spoločenstiev vlastníkov bytov, v čom sme vlastne priekopníci, lebo v čase nášho vzniku nebola žiadna spoločnosť v našom okolí, ktorá by vykonávala túto formu správy bytov.

 

Riaditeľ spoločnosti - Jozef Beck