Havarijná služba / kontakty SPP, VSE, iné

Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad, poskytuje havarijnú službu s vykonaním prvotného zásahu, ktorý predstavuje neodkladnosť vykonať opatrenia, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia a života osôb, vzniku škôd na majetku vlastníkov bytov a škôd v spoločných priestoroch bytových domov.

Havarijnú službu poskytujeme v oblastiach:

  • vodoinštalácie, SV - studená voda, TÚV - teplá voda
  • rozvody ústredného kúrenia - ÚK
  • kanalizačné zariadenia
  • plyn
  • elektroinštalácie

V prípade záujmu, havarijnú službu ponúkame aj bytovým domom, ktoré nie sú v našej správe. Pre viac informácii nás kontaktujte TU.

Tel. kontakt havarijnú službu 

0903 771 125

V texte nižšie nájdete ďalšie dôležité telefónne čísla, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade nutnosti a potreby.


Havarijná služba - 0903 771 125                                          Plynárne SPP / Poruchová linka - 0850 111 727

Vodárne PVPS / Dispečing - 052 772 95 48                     Elektrárne VSE / Poruchová linka - 0800 123 332

Výťahy dispečing Schindler - 0850 123 724                      Výťahy dispečing OTIS - 0800 131 415

Záchranný integrovaný systém - 112                                  Mestská polícia - 159

Štátna polícia - 158                                                                Hasičský a záchraný zbor -150

Záchranná zdravotná služba - 155