Údržbárska činnosť a opravy


   Vážení zákazníci, v rámci ponúkaných služieb zabezpečuje stredisko údržby a opráv našej spoločnosti, kompletnú servisnú činnosť ako pre spoločné časti a zariadenia bytových domov, tak aj jednotlivcom v rámci odstránenia porúch  v bytoch. 

   V prípade zistenia poruchy a jej nahlásenia je dôležité rozlišovať či sa jedná o poruchu na spoločných častiach a zariadeniach v spoločných priestoroch prípadne v byte, alebo na častiach a zariadeniach v byte patriacich vlastníkovi bytu, ktorých náklad na opravu hradí priamo vlastník bytu. Poruchy a opravy spoločných častí a zariadení bytového domu / bytu a ich odstránenie a opravu schvaľuje predseda spoločenstva vlastníkov, úhrada takejto opravy je hradená z fondu údržby a opráv.

  Samozrejme pri nahlásení opravy Vám je k dispozícii pracovník našej spoločnosti, ktorý Vám poradí ako postupovať, alebo následne kontaktuje predsedu spoločenstva prípadne voleného zástupcu bytového domu. Pre odstránenie porúch na spoločných častiach a zariadeniach v rámci domu, ktoré sú schválené predsedom spoločenstva vlastníkov bytov alebo voleným zástupcom vlastníkom musíme mať fyzicky vystavenú a podpísanú žiadanku na opravu.

V rámci odstránenia porúch poskytujeme služby v následovných profesiách: 

vodoinštalačné práce 

 • nové rozvody 
 • oprava odpadových zariadení
 • výmena ventilov
 • výmena a montáž vodomerov
 • výmena a montáž zvislých stúpacích rozvodov SV a TÚV
 • výmena odpadových rúr a odpadových prípojok
 • realizáciu vnútorných rozvodov v byte
 • výmenu vodovodných batérii
 • a pod.

kúrenárske práce

 • výmena, dodanie a montáž radiátorov
 • montáž PRVN ( pomerové merače )
 • výmena termostatických ventilov
 • montáž odvzdušňovacích ventilov
 • montáž uzatváracích ventilov na spiatočke
 • vyregulovanie sústavy ÚK

elektroinštalačné práce

 • montáž elektroinštalačných rozvodov
 • výmena svietidiel
 • montáž senzorov
 • výmena a oprava spoločných vrátnikov a zvončekov
 • montáž kamerových systémov

zámočnícke práce

 • výmena zámkov
 • dodanie a montáž menoviek na zvončeky a schránky
 • dodanie a montáž dverí a okien
 • servisná činnosť nastavenia okien a dverí
 • výmena samozatváračov
 • dodanie a montáž  mreží, roštov a pod.

          Potrebujete poradiť, alebo máte záujem o využitie ponúkaných služieb kontaktujte nás na telefónnom čísle 052 / 773 37 76, 052 / 773 37 78  alebo kliknutím na kontaktný formulár nižšie.Potrebujete nahlásiť poruchu