Stredisko údržby a opráv

Naša spoločnosť okrem správy poskytuje tiež údržbu bytového fondu a nebytových priestorov. V rámci týchto služieb je naším zákazníkom k dispozícii stredisko údržby a opráv, kde zamestnávame odborných pracovníkov v trvalom pracovnom pomere, ale tiež ponúkame služby našich subdodávateľov. Hodinová sadzba za vykonané práce je v súčasnosti 12,50 € bez DPH.

Naša spoločnosť však túto hodinovú zúčtovaciu sadzbu používa len v nevyhnutných prípadoch, bežné opravy a údržby sa vykonávajú podľa cenníka spoločnosti, prípadne u rozsiahlejších prác v zmysle cenovej ponuky.

V rámci údržby ponúkame naším zákazníkom služby v oblasti:

-Vodoinštalačné práce 

-Kúrenárske práce 

-Elektroinštalačné práce 

-Plynárske práce

 -Zámočnícke práce


vodoinštalačné a kúrenárske práce


montáž a dodávka prietokomerov 

TÚV a SV


výmena vnútorných rozvodov 


 

maliarske práce


elektroinštalačné práce