Správa a údržba bytového fondu


Predstavenie spoločnosti

  Komplexné poskytovanie služieb v oblasti správy a údržby bytov a nebytových priestorov  je hlavnou činnosťou spoločnosti SPOLBYT, s.r.o. Poprad od jej založenia v roku 1995. V tejto oblasti bola spoločnosť po jej založení priekopníkom v rámci okresu, ako prvá súkromná spoločnosť na Slovensku, zaoberajúca sa činnosťou správy a údržby bytov a nebytových priestorov a služieb súvisiacich s ich užívaním. V tej dobe začali túto spoločnosť budovať 3 zamestnanci.

  V súčasnom období vykonávame správu bytov a nebytových priestorov a budov na základe mandátnej zmluvy, alebo zmluvy o priamom výkone správy vo viac ako 100 bytových a apartmánových domov v okresoch Poprad a Kežmarok čo predstavuje 3 800 priestorov. Naším klientom ponúkame odbornosť, skúsenosti a kvalitu pri správe nehnuteľností, o čo sa stará 10 odborne zaškolených THP pracovníkov a 5 technických pracovníkov v trvalom pracovnom pomere.

  Oblasť správy bytov je náročná z pohľadu potreby širokého záberu poskytovaných služieb a našim hlavným cieľom je neustále zlepšovanie kvality správy domov a poskytovaných služieb pre našich zákazníkov. Viac o jednotlivých ponúkaných službách sa dozviete v príslušnom menu na tejto webovej stránke. V prípade, že sa Vám nepodarilo nájsť informáciu, ktorú ste hľadali, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo osobne v sídle našej spoločnosti.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

                                                                           Jozef Beck ml., riaditeľ spoločnosti


Ponuka našich služieb

Nájdete nás:

ul. Tomášikova 2940/2, 058 01  Poprad

E-mail:

spolbyt@spolbyt.sk

Telefón:

052 / 773 37 76

052 / 773 37 78

Havarijná služba:

0903 771 125

IČO: 31707335

IČ DPHSK2020514683

Stránkové hodiny 

Pondelok 8:00-12:00  /  13:00-16:00

Utorok 8:00-12:00  /  13:00-16:00

Streda 8:00 - 12:00  /  13:00-17:00

Štvrtok 8:00-12:00  /  13:00-16:00

Piatok   nestránkový deň

Pokladničné hodiny 

Pondelok 8:00-12:00  /  13:00-16:00

Štvrtok 8:00-12:00  /  13:00-16:00