Hygiena v bytových domoch


Deratizácia, dezinsekcia, hygiena a otázky zdravia

V bytových domoch a ich okolí sa môžu zhromažďovať hlodavce ako potkany a myši, ktoré robia šarapatu, alebo nepríjemný hmyz - termity či šváby.

Ďalším problémom býva vznik plesní vo vlhkých, zle vetraných priestoroch, ktorá môže byť pri dlhodobejšom vystavení zdraviu škodlivá.

Videli ste vo vašom bytovom dome potkana, šváby alebo mravce?

Čo robiť v takomto prípade? Deratizácie, dezinsekcie a iné podobné problémy rieši správca vo svojich bytových domoch v súčinnosti so Zástupcom vlastníkov cez dodávateľské služby. 

V prípade problému nás neváhajte kontaktovať na dole uvedenom odkaze.