SPOLBYT, s.r.o. Poprad 

Správa a údržba bytového a nebytového fondu


Adresa:

Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad 

Sekretariát:

052 / 773 37 76

052 / 773 37 78

Havarijná služba (od 16:00 - do 7:30, víkendy a sviatky) :

0903 771 125

Email:

spolbyt@spolbyt.sk

WEB:

www.spolbyt.sk

Telefónne čísla

Ústredňa                 tel:  052 / 773 37 76

                                   tel:  052 / 773 37 78

                                  e-mail: spolbyt@spolbyt.sk

Zákaznícke odd.   tel: 0903 617 804

                                   e-mail: spolbyt@spolbyt.sk 

Údržba                      tel: 052 / 773 37 78

                                   e-mail: udrzba@spolbyt.sk
Dôležite telefónne čísla

Havarijná služba - 0903 771 125 (od 16:00-7:30, víkendy a sviatky)

Plynárne SPP / Poruchová linka -  0850 111 727

Vodárne PVPS / Dispečing - 052 / 772 95 48

Elektrárne VSE / Poruchová linka - 0800 123 332

Výťahy dispečing Schindler0850 123 724

Výťahy dispečing OTIS -  0800 131 415

Záchranný integrovaný systém - 112

Mestská polícia - 159

Štátna polícia - 158

Hasičský a záchraný zbor - 150

Záchranná zdravotná služba - 155