Ekonomická činnosť - vyúčtovanie


V rámci ponúkaných služieb je jednou z našich činnosti vedenie kompletnej ekonomickej agendy a účtovníctva pre čiastočnú správu bytových domov. V rámci tejto činnosti, Vám ponúkame:

 •  úhrady za služby, spojené s užívaním bytu 
 •  vystavenie predpisu úhrad pre vlastníkov (mesačný predpis) 
 •  evidencia úhrad
 •  príjem úhrad cez pokladňu
 •  vypracovanie upomienky (v zmysle prijatých interných predpisov spoločenstva)
 •  vyúčtovanie zálohových platieb
 •  úhrada a kontrola zálohových a konečných faktúr za dodávky služieb, spojených s bývaním (tepla   na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV, studenej vody, el. energie spoločných priestorov a pod.)
 •  vedenie podvojného účtovníctva spoločenstva
 •  sledovanie fondov spoločenstva
 •  zostavovanie ročnej účtovnej závierky
 •  spracovávať štatistické výkazy 
 •  spracovať daňové priznanie s prílohami
 •  vedenie mzdovej agendy
 •  vypracovanie dohôd o pracovnej činnosti, o vykonaní práce a pod.
 •  prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne
 •  zasielanie výkazov do poisťovní, na daňový úrad
 •  zasielanie ročného hlásenia na daňový úrad
 •  zasielanie odvodov a dane
 •  výplata odmeny - v hotovosti alebo bankovým prevodom
 •  evidencia vlastníkov bytov 
 •  bývajúcich , zmena predpisu úhrad
 •  vedenie počtu osôb bývajúcich v byte - nahlásených nájomníkovMáte záujem o ponúkané služby?  Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár ,  čoskoro  Vás budeme kontaktovať.