Hlásenie poistnej udalosti


V prípade nahlásenia poistnej udalosti žiadame o vyplnenie dole uvedených dotazníkov. V prípade informácii o nahlásení a postupe, kontaktujte nášho pracovníka na tel. čísle 0903 617 804.