Oznamy a aktuality

Na tejto stránke Vám budeme prinášať najnovšie informácie a zaujímavosti  z oblasti správy, bývania a noviniek z oblasti novelizácie zákonov

Preventívne opatrenia

na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu a prijatých opatrení zo dňa 12.03.2020, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu COVID-19, Vám oznamujeme, že spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad bude od dňa 13.03.2020 z dôvodu preventívnych opatrení pracovať v obmedzenom režime bez stránkových a pokladničných dní. Viac informácii v odkaze nižšie.

Notifikácie o odstávkach

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. ( PES ) prichádza s bezplatnou službou zasielania krátkych notifikácii o prevádzkových oznamoch spoločnosti, prostredníctvom služby Moje Notifikácie. Viac informácii  nájdete TU.

Usmernenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 vydal usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020.

Novelizácia zákona 182/1993 Z.z.

Od dňa 01. 02. 2020 vstúpil do platnosti Zákon č. 476/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenie zákona nájdete v tomto odkaze.

Aktuality

Popradská energetická spoločnosť  s.r.o. - PES , Vám ponúka zasielanie prevádzkových oznámení už aj do mobilného telefónu! Viac informácii o bezplatnej službe vo forme krátkych notifikácii nájdete v nasledovnom odkaze www.poprad.energy/oznamy