Oznamy a aktuality


Na tejto stránke Vám budeme prinášať najnovšie informácie a zaujímavosti  z oblasti správy, bývania a noviniek z oblasti novelizácie zákonov

Zelená domácnostiam pre bytové domy 2024

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

Viac:  https://www.siea.sk/podmienky-zelenej-domacnostiam-motivuju-bytove-domy-vykonat-usporne-opatrenia/</p>


Veľký prehľad - cien energií 2023

Ministerstvo hospodárstva SR pripravila viacero opatrení v súvislosti s enormným nárastom cien elektrickej energie, plynu i tepla. Prinášame preto prehľad jednotlivých vládou prijatých opatrení a nariadení, ktoré boli schválené pre jednotlivé subjekty - domácnosti, zraniteľných odberateľov i podnikateľov.

Viac: https://www.mhsr.sk/top/velky-prehlad-ceny-energii-2023?csrt=15838098486242504365


ÚRSO informuje o cenových konaniach a cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2023

ÚRSO informuje o cenových konaniach a cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2023 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk) 

Viac: https://www.urso.gov.sk/urso-informuje-o-cenovych-konaniach-a-cenach-za-vyrobu-a-dodavku-pitnej-vody-verejnym-vodovodom-a-za-odvadzanie-a-cistenie-odpadovej-vody-verejnou-kanalizaciou-na-rok-2023/


Novelizácia zákona 182/1993 Z.z.

Od dňa 01. 02. 2020 vstúpil do platnosti Zákon č. 476/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenie zákona nájdete v tomto odkaze.


Povinná aktivácia  elektronických stránok sa pre SVB a NP odkladá do 01. 11. 2020

Na základe komunikácie zástupcov ZLSBD s orgánmi verejnej moci a dnešného osobného stretnutia na rokovaní k riešeniu problémov vo vzťahu k povinnej aktivácií elektronických schránok pre predsedov SVBaNP priamo na Úrade vlády podpredsedu pre investície a informatizáciu, sa aktivácia el. schránok pre predsedov spoločenstiev odkladá až do 4. fázy, a to konkrétne do 1. novembra 2020.


Notifikácie o odstávkach

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. ( PES ) prichádza s bezplatnou službou zasielania krátkych notifikácii o prevádzkových oznamoch spoločnosti, prostredníctvom služby Moje Notifikácie. Viac informácii  nájdete TU.


Povinnosť zriadenia a aktivácie elektronickej schránky do 11. júna 2020

Termín, do ktorého je pre predsedov SVBaNP povinné aktivovať si elektronickú schránku na portáli slovensko.sk sa blíži. Na jej aktiváciu vám zostávajú posledné dni. Čo vám hrozí, ak si schránku neaktivujete alebo aké iné sú možnosti, ak nemáte možnosť pravidelne navštevovať elektronickú schránku? V tomto odkaze nájdete viac informácii a odpovede na tie najčastejšie otázky.


Aktuality

Popradská energetická spoločnosť  s.r.o. - PES , Vám ponúka zasielanie prevádzkových oznámení už aj do mobilného telefónu! Viac informácii o bezplatnej službe vo forme krátkych notifikácii nájdete v nasledovnom odkaze www.poprad.energy/oznamy