Oznamy a aktuality


Na tejto stránke Vám budeme prinášať najnovšie informácie a zaujímavosti  z oblasti správy, bývania a noviniek z oblasti novelizácie zákonov

Povinná aktivácia  elektronických stránok sa pre SVB a NP odkladá do 01. 11. 2020

Na základe komunikácie zástupcov ZLSBD s orgánmi verejnej moci a dnešného osobného stretnutia na rokovaní k riešeniu problémov vo vzťahu k povinnej aktivácií elektronických schránok pre predsedov SVBaNP priamo na Úrade vlády podpredsedu pre investície a informatizáciu, sa aktivácia el. schránok pre predsedov spoločenstiev odkladá až do 4. fázy, a to konkrétne do 1. novembra 2020.

Povinnosť zriadenia a aktivácie elektronickej schránky do 11. júna 2020

Termín, do ktorého je pre predsedov SVBaNP povinné aktivovať si elektronickú schránku na portáli slovensko.sk sa blíži. Na jej aktiváciu vám zostávajú posledné dni. Čo vám hrozí, ak si schránku neaktivujete alebo aké iné sú možnosti, ak nemáte možnosť pravidelne navštevovať elektronickú schránku? V tomto odkaze nájdete viac informácii a odpovede na tie najčastejšie otázky.

Notifikácie o odstávkach

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. ( PES ) prichádza s bezplatnou službou zasielania krátkych notifikácii o prevádzkových oznamoch spoločnosti, prostredníctvom služby Moje Notifikácie. Viac informácii  nájdete TU.

Usmernenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k činnosti v oblasti metrológie v zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID - 19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 vydal usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020.

Novelizácia zákona 182/1993 Z.z.

Od dňa 01. 02. 2020 vstúpil do platnosti Zákon č. 476/2019 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenie zákona nájdete v tomto odkaze.


Aktuality

Popradská energetická spoločnosť  s.r.o. - PES , Vám ponúka zasielanie prevádzkových oznámení už aj do mobilného telefónu! Viac informácii o bezplatnej službe vo forme krátkych notifikácii nájdete v nasledovnom odkaze www.poprad.energy/oznamy