Havarijná služba / kontakty SPP, VSE, iné


Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad, poskytuje havarijnú službu s vykonaním prvotného zásahu, ktorý predstavuje neodkladnosť vykonať opatrenia, aby sa zamedzilo  ohrozeniu zdravia a života osôb, vzniku škôd na majetku vlastníkov bytov a škôd v spoločných priestoroch bytových domov. Havarijným stavom sa nerozumie, napr. kvapkanie vody, ktoré je dlhodobé a vlastník túto poruchu neohlásil, takéto poruchy nahlasujte v bežných pracovných časoch.

Havarijnú službu poskytujeme v oblastiach:

  • vodoinštalácie, SV - studená voda, TÚV - teplá voda
  • rozvody ústredného kúrenia - ÚK
  • kanalizačné zariadenia
  • plyn
  • elektroinštalácie

         Služby sú poskytované iba objektom  v správe spoločnosti SPOLBYT, s.r.o. Poprad. 

Tel. kontakt na havarijnú službu   

0903 771 125 ( 16:00 - 7:30, víkendy a sviatky )

V texte nižšie nájdete ďalšie dôležité telefónne čísla, ktoré Vám môžu pomôcť v prípade nutnosti a potreby. Telefónne čísla

Ústredňa                 tel:  052 77 33 778 

                                  fax: 052 77 33 776 

                                  e-mail: spolbyt@spolbyt.sk

Zákaznícke odd.   tel: 0903 550 600

                                   e-mail: zakaznici@spolbyt.sk 

Údržba                      tel: 0903 771 125 

                                   e-mail: udrzba@spolbyt.sk
Dôležite telefónne čísla

Havarijná služba - 0903 771 125

Plynárne SPP / Poruchová linka -  0850 111 727

Vodárne PVPS / Dispečing - 052 772 95 48

Elektrárne VSE / Poruchová linka - 0800 123 332

Výťahy dispečing Schindler0850 123 724

Výťahy dispečing OTIS -  0800 131 415

Záchranný integrovaný systém - 112

Mestská polícia - 159

Štátna polícia - 158

Hasičský a záchraný zbor - 150

Záchranná zdravotná služba - 155