Upratovanie spoločných priestorov

   Súčasným trendom zvýšenej starostlivosti o poriadok a čistotu v spoločných priestoroch jednotlivých vchodov bytových domov je zabezpečovanie upratovania cez profesionálne upratovacie firmy. Tieto spoločnosti zabezpečujú upratovanie a čistenie spoločných priestorov v dohodnutom rozsahu.

Najčastejšie ponúkané služby a ich rozsah pre bytové domy:

  • 1 x týždenne - kompletné zametanie a umytie celého schodiska, vestibulu / vstupnej časti, výťahu - podlahy a stien, vstupnej časti vchodu / zádveria a vchodových dverí ( zametanie, umytie, dezinfekcia )
  • 1 x mesačne - utretie prachu + zametanie pavučín v celom vchode a častiach ako sú schránky, zábradlia, hydranty a ostatné dostupné časti
  • 4 x ročne - pivničné priestory a ich priľahlé priestory, kočikárne, práčovne a pod.
  • 2 x ročne - umytie okien, parapetov, rámov a ich sklenených častí v rámci vchodu

Tieto služby sú spoplatnené a začínajú v cene od 3,00 Eur s DPH byt / mesiac, cena sa mení v závislosti od rozsahu ponúkaných služieb.

Ak máte záujem o upratovanie spoločných častí a priestorov kontaktujte nás pre spracovanie cenovej ponuky. Oslovíme a predložíme Vám ponuky viacerých spoločnosti, ktoré túto činnosť v súčasnosti pre naších klientov vykonávajú.