Hlásenie porúch / požiadaviek

Pri nahlásení poruchy alebo požiadavky Vás žiadame uviesť názov bytového domu