Hlásenie porúch / požiadaviek


V prípade nahlásenia poruchy alebo akejkoľvek požiadavky, môžete vyplniť nižšie uvedený dotazník alebo priamo kontaktovať pracovníka údržby na tel. čísle 0903 771 125.