Pracovníci spoločnosti 


Štatutárny zástupca:

 • Jozef Beck                            -   konateľ spoločnosti                               +421 52 / 789 13 42                                                                                                                                                             konatel@spolbyt.sk

 • Jozef Beck ml.                      -   konateľ spoločnosti                               +421 52 / 789 13 52 

                                                                                                                                riaditel@spolbyt.sk             

Manažment spoločnosti: 

 • Jozef Beck ml.                      -   riaditeľ spoločnosti                                 +421 52 / 789 13 52                                                                                                                                                            riaditel@spolbyt.sk
 • Ing. Katarína Ferenčáková   -  ekonomická námestníčka                       +421 52 / 789 13 51, 0903 640 434                                                                                                                                  spolbyt@spolbyt.sk

Ekonomický úsek:

 • Anna Ruššinová                    -  vedúca učtárne                                        +421 52 / 789 13 41, 0903 778 801,                                                                                                                                   spolbyt@spolbyt.sk
 • Zuzana Liptáková                 -  účtovníčka                                                +421 52 / 789 13 41, 0903 617 800                                                                                                                                     spolbyt@spolbyt.sk
 • Silvia Faixová                        -  účtovníčka                                                +421 52 / 789 13 41, 0911 308 600                                                                                                                                     spolbyt@spolbyt.sk

Zákaznícke centrum:

 • Daniel Beck                            - pracovník zákaznického centra              +421 903 617 804,                                                                                                                                                               spolbyt@spolbyt.sk
 • Anna Mertová                         - asistentka / administ. pracovníčka         +421 52 / 773 37 78                                                                                                                                                             spolbyt@spolbyt.sk

Údržba, obchodno - prevádzkový úsek:

 • Radoslav Rybka                    - vedúci úseku                                              +421 52 / 773 37 78, 0903 617 000                                                                                                                                  spolbyt@spolbyt.sk
 • Alenka Hrušovská                 - administratívny pracovník údržby            +421 52 / 773 37 78,                                                                                                                                                            udrzba@spolbyt.sk

Tel. kontakt na havarijnú službu od 16:00 - 7:30, víkendy a sviatky

0903 771 125

Havarijná služba je vykonaním prvotného zásahu, ktorý predstavuje neodkladnosť vykonať opatrenia, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia a života osôb, vzniku škôd na majetku vlastníkov bytov a škôd v spoločných priestoroch bytových domov. 


Identifikačné údaje spoločnosti


SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2, Poprad  058 01, Slovensko


IČO: 31707335
IČ DPH: SK2020514683
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Poprad
IBAN: SK51 7500 0000 0040 0490 8356
Označenie reg.: Obchodný register Prešov, 
odd. Sro vl. č. 2309/P