Pracovníci spoločnosti 


Štatutárny zástupca:

  • Jozef Beck                            -   konateľ spoločnosti               +421 52 / 789 13 42                                                                                                                                                              konatel@spolbyt.sk

Manažment spoločnosti: 

  • Jozef Beck ml.                      -   riaditeľ spoločnosti                +421 52 / 789 13 52                                                                                                                                                              riaditel@spolbyt.sk
  • Ing. Katarína Ferenčáková   -  ekonomická námestníčka      +421 52 / 789 13 51, 0903 640 434                                                                                                                                    spolbyt@spolbyt.sk

Ekonomický úsek:

  • Anna Ruššinová                    -  vedúca učtárne                      +421 52 / 789 13 41, 0903 778 801,                                                                                                                                   spolbyt@spolbyt.sk
  • Zuzana Liptáková                 -  účtovníčka                              +421 52 / 789 13 41, 0903 617 800                                                                                                                                    spolbyt@spolbyt.sk
  • Silvia Faixová                        -  účtovníčka                              +421 52 / 789 13 41, 0911 308 600                                                                                                                                      spolbyt@spolbyt.sk

Zákaznícke centrum:

  • Daniel Beck                            - pracovník zákaznického centra                  +421 903 617 804,                                                                                                                                                            spolbyt@spolbyt.sk
  • Anna Mertová                         - asistentka / administratívna pracovníčka   +421 52 / 773 37 78                                                                                                                                                          spolbyt@spolbyt.sk

Údržba, obchodno - prevádzkový úsek:

  • Radoslav Rybka                    - vedúci úseku                                                   +421 52 / 773 37 78, 0903 617 000                                                                                                                                   spolbyt@spolbyt.sk
  • Alenka Hrušovská                 - administratívny pracovník údržby                  +421 52 / 773 37 78, 0903 771 125                                                                                                                                    udrzba@spolbyt.skObjednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.


Identifikačné údaje spoločnosti


SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2, Poprad  058 01, Slovensko


IČO: 31707335
IČ DPH: SK2020514683
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Poprad
IBAN: SK51 7500 0000 0040 0490 8356
Označenie reg.: Obchodný register Prešov, 
odd. Sro vl. č. 2309/P