Sanácia fasád systémovým riešením CAPAROL CarboSol


  Každá fasáda podlieha stárnutiu a to v závislosti na type budovy, spôsobu používania, orientácii umiestnení smerom k svetovým stranám, klimatickým podmienkam prostredia a v neposlednom rade na starostlivosti venovanej údržbe objektu /fasády.

 Tieto rôznorodé zaťaženia fasádnych plôch vedú k nutnosti realizácie renovačných opatrení rôznej úrovne v zodpovedajúcich časových úsekoch. 

 V zásade sa podľa stavu môže jednať o následujúce regeneračné zásahy:

 • optické osvieženie vzhľadu zostárnutej a zašpinenej fasády 
 • očistenie fasády odstránením rias a plesní
 • prestavba štruktúry a farebného prevedenia
 • energetická optimalizácia dodatočným zateplením

Tak ako u každého stavebného postupu je, aj pri renovácii fasády  nutné vykonať technickú analýzu súčasného stavu. Jedná sa najmä o určenie negatívnych faktorov, ktoré spôsobujú poškodzovanie fasády.

Môže ísť napríklad o:

 • chybné odvádzanie vody od objektu 
 • netesnené styky a napojenia okenných a dverových výplní
 • nefunkčné klampiarské prvky ( strecha, atika, parapety )
 • nevhodne zvolený odtieň fasády a štruktúra povrchu
 • a ďalšie

V prípade fasády na ktorej sa vyskytujú riasy a plesne sú navrhnuté následovné opatrenia:

 • odstránenie plesní a rias
 • obnovovací náter odolný voči ďalšiemu usadzovaniu plesní a rias

Pracovné kroky sú následovné:

 • Umytie fasády tlakovou vodou - max. 60 bar a 60°C
 • po umytí sa fasáda nechá dostatočne vyschnúť
 • likvidácia plesní a rias 1 x sytý náter prípravkom Capatox ( biocidný náter  - CAPAROL )
 • náter je potrebné nechať poriadne vyschnúť
 • náter plochy fasádnou farbou CarboSol Grund
 • prvý náter fasádnou farbou CarboSol Compact riedenou max. 10% vody
 • konečný náter fasádnou farbou CarboSol Compact riedenou max 5% vody


V prípade záujmu o vyčistenie  Vašej fasády nás kontaktujte TU. Spracujeme vám cenovú ponuku a navrhneme kompletné riešenie s dlhodobou zárukou pre ochranu Vašej fasády.