Prečo vymieňať rozvody?


  V krátkosti túto otázku môžeme definovať ako zvýšené percento porúch na odpadovom systéme a uzatváracích ventiloch z dôvodu ich končiacej životnosti. Táto zaležitosť sa týka mnoho bytových domov, ktoré sa hýbu okolo 30 a viac rokov ich života. Dnes sú tieto oceľové potrubia na hranici svojej životnosti a v mnohých miestach dochádza k netesnostiam na vodovodnom aj kanalizačnom rozvode, kde začínajú poruchy v malom až napokon sa stávajú haváriami, kde už voda ničí a útočí na  váš majetok .

Čo Vám prinesie výmena rozvodov ?  

 • odstránenie z veľkej časti tepelných strát na rozvode TÚV
 • zlepšenie prietoku a jeho utíšenie
 • čistejšia pitná voda 
 • odstránenie škodlivého azbestu z bytu
 • zvýši sa trhová hodnota bytu

Ležaté rozvody 

Pri rekonštrukcii rozvodov vody v bytovom dome v prvom rade odporúčame zákazníkom, skôr kým sa začnú vymieňať zvislé rozvody (bytové), treba začať realizovať výmenu najskôr s ležatými rozvodmi SV, TÚV, cirkulácia TÚV, ktoré ležia v suteréne domu a sú prvé v kontakte s vonkajším svetom. Z požiarneho hľadiska  je doporučené použiť pozinkované alebo nerezové potrubie pre rozvod studenej a teplej vody. Ležaté rozvody sú uchytené v objímkach s gumovou výstelkou. Ležatý rozvod studenej aj teplej vody je zaizolovaný  kvôli tepelným stratám. 

Výmena stúpačiek vody

Výmenu stúpačiek realizujeme v priebehu 1 dňa od demontáže až po spustenie nového systému.  

Ako postupujeme ? 

 • pri výmene stúpačiek sú najskôr demontované dvere bytových jadier, alebo vyrezanie vymurovaných zadných stien v špárach obkladu
 • vypustenie vody z potrubia a dementovanie prietokomerov
 • následne dochádza k vyrazeniu starých oceľových stúpačiek vody a plynu
 • demontáž azbestového odpadu
 • montáž nových rozvodov vody, kanálu a plynu
 • upevňovanie nových rozvodov
 • betónovanie jednotlivých podest v stúpačke
 • montáž prietokomerov TÚV a SV 
 • montáž dverí alebo stien bytových jadier do pôvodného stavu
 • napustenie systému . 

Výmena rozvodov má i legislatívnu časť v nasledovnom znení: 

 • demontáž potrubí môže vykonávať iba spoločnosť s oprávnením na likvidáciu nebezpečných odpadov, ktorú naša spoločnosť zabezpečuje svojimi pracovníkmi .
 • pri rekonštrukcii je potrebná demontáž plynomerov, ktorú smie vykonávať iba spol. SPP Slovensko a.s.
 • zákon o metrológii vyžaduje, že zásahy do prietokomerov smie vykonávať iba spol. s vydaným oprávnením.

Výmena stúpačiek plynu

Pôvodné oceľové potrubia plynu môžu korodovať v prechodových častiach medzi poschodiami, kde sa môže zdržiavať voda unikajúca z vodovodného alebo odpadového potrubia. Našim zákazníkom odporúčame najmä kvalitu, a preto aj pri výmene  stúpačiek plynu používame medené rúry, ktoré nezvárame ale lisujeme.

Výmena kanalizačného potrubia

Pri výstavbe panelových domov sa hlavne používali liatinové alebo azbestové potrubiak ktoré sú dnes  už na hranici svojej životnosti a čoraz častejšie sa začínajú objavovať poruchy. Dnes tieto potrubia nahrádzajú kvalitne materiály, ktoré z veľkej časti odhlučnia odpad. A preto používame odhlučnené kanalizačné potrubie od firmy Rehau Raupiano Plus.

voda REHAU Rautitan

kanalizácia REHAU Raupiano plus

plyn Viega