Zateplenie bytových domov a rodinných domov


Obnova bytových domov, zatepľovanie budov

Prečo zatepľovať

Zatepľovanie obvodových stien bytových domov, rodinných domov a budov občianskej výstavby sa uskutočňuje ako logický dôsledok potreby zlepšenia fyzického stavu budov, odstránenia nedostatkov vyplývajúcich zo zanedbania údržby a snahy zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce požiadavkám kladeným na stavebné konštrukcie a budovy v súčasnosti.

Cez steny prechádza 34% celkových tepelných strát budov. Znižovanie spotreby energie je požiadavkou, súvisiacou s rozvojom spoločnosti, ekonomickým vývojom a racionalizáciou čerpania zdrojov palív a energie. Zvyšujúce sa ceny energií a tepla vyvolávajú potrebu znižovať tepelné straty pri vykurovaní budov zlepšovaním tepelnotechnických vlastností. Čím sú lepšie východiskové tepelnotechnické parametre pôvodných stavebných konštrukcií, tým je nižšia účinnosť dodatočnej tepelnoizolačnej vrstvy uplatnenej v rovnakej hrúbke.

Pri kombinácii zatepľovacieho systému obvodových stien s výmenou okien alebo ich úpravou možno dosiahnuť zníženie spotreby energie na vykurovanie o viac ako 50%. Samozrejme tieto výsledky sú priamo závislé od rozsahu realizácie a kompletnosti prác obnovy bytového domu. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu aj nový ochranný obal, odolný voči pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických aj ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat, nový výzor, ktorý budova získava. Z fádnych šedých panelových domov je tak možné vyčariť veselé a živé stavby, sídliská premeniť na architektonicky zaujímavé celky.Zabezpečenie tepelnej ochrany budovy dodatočným zatepľovaním obvodových stien má tieto zásadné priaznivé účinky:

 • zníženie spotreby energie na vykurovanie (aspoň o 30%)
 • odstránenie hygienických nedostatkov (plesne v interiéri )
 • vytváranie podmienok tepelnej pohody v bytoch zvýšením vnútornej povrchovej teploty
 • zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií a spomalenie chladnutia miestností pri vykurovacej prestávke
 • eliminovanie zatekania
 • zamedzenie korózii výstuže v stykoch a paneloch
 • zníženie vplyvu teplotného rozdielu pôsobiaceho na nosné konštrukcie

Čo ponúkame

Ponúkame Vám komplexné riešenia a poradenstvo od návrhu riešenia až po kolaudáciu. Naše skúsenosti v oblasti zateplenia budov nás posúvajú na popredné miesto medzi dodávateľmi prác zateplenia a obnovy bytových domov.

Našim zákazníkom ponúkame v rámci dodávateľského servisu:

 • návrh rozsahu prác na základe obhliadky bytového domu
 • spracovanie cenovej kalkulácie
 • účasť na zhromaždení vlastníkov, vysvetlenie problematiky obnovy domu
 • poradenstvo pri získavaní financovania cez ŠFRB, komerčný úver
 • prezentáciu rozsahu prác
 • spracovanie projektovej dokumentácie, tepelnotechnického posudku, odborných posudkov
 • grafické návrhy fasády
 • vybavenie stavebného povolenia
 • energetická certifikácia objektu
 • revízne správy bleskozvodov
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutiaV rámci obnovy bytových domov vykonávame nasledovné práce:

 • zateplenie obvodových stien
 • zateplenie a izolácia soklu
 • výmenu okien a vchodových dverí
 • rekonštrukciu a zateplenie strechy
 • sanáciu balkónov alebo lodžií
 • zateplenie stropu nad nevykurovanými priestormi,
 • úpravu vstupu do bytového domu
 • úpravu okapového chodníka
 • pokládka dlažieb a úprava vstupov obkladom imitujúcim kameň
 • úpravu vnútorných priestorov
 • výmenu zábradlí lodžií, balkónov a schodíšť
 • prístrešky nad vchodové dvere a lodžie
 • klampiarske práce
 • úprava a revízie bleskozvodu
 • elektroinštalačné práce
 • schránkové zostavy
 • kamerové systémy
 • výmenu vnútorných rozvodov (vody, kanalizácie, plynu, vykurovania).

Pre získanie maximálnej úspory a jedinečného estetického efektu vášho paneláku Vám odporúčame kompletne riešenie obnovy bytového domu. Aj napriek vyšším jednorazovým nákladom ušetríte viac ako pri čiastočných rekonštrukciách realizovaných v niekoľkých obdobiach po sebe.

Kvalita prác ako aj dodržiavanie jednotlivých technologických procesov je pravidelne kontrolovaná, celú realizáciu rozdeľujeme do etáp, pričom k uzavretiu každej etapy prizývame zástupcu vlastníkov, stavebný a technický dozor investora. Týmto krokom garantujeme kvalitu a dodržiavanie technológie. Celý proces je tiež kontrolovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným  ako inšpekčným orgánom, ktorý udeľuje licenciu na zhotovovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Cieľom našej spoločnosti je čo najvyššia spokojnosť našich zákazníkov a to kvalitne odvedenou prácou.
Zatepľovací systém

Zatepľujeme certifikovaným zatepľovacím systémom CAPATECT spoločnosti, CAPAROL

Vo vývoji zatepľovacích systémov Capatect sú vložené skúsenosti z viac ako 40 rokov práce. V celej Európe sa Capatect stal pojmom pre nadpriemerné servisné služby a technickú precíznosť. Číslo 1 na trhu zatepľovacích systémov. V systémoch Capatect ponúka firma Caparol optimálne izolačné systémy pre novostavby, prestavby aj sanácie s istotou európskej značky. Dôležité je, že sa Capatect vyrába v Rakúsku, ktoré má najprísnejšie požiadavky na kvalitu stavebných materiálov v Európe!

Ako výrobca kvalitných materiálov pre dokonalú tepelnú izoláciu Capatect zaručuje kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť. Moderné zatepľovacie systémy Capatect optimalizujú fasády s ohľadom na tepelnú izoláciu a estetiku ako pri klasicky stavaných domoch, tak aj pri konštrukciách z prefabrikátov. V spojení s rozsiahlymi servisnými službami sa Capatect mohol rozvinúť na jeden z najpredávanejších systémov na európskom trhu.

Úspory energie majú budúcnosť
Úspora energie je bezpochyby najistejším a najekologickejším druhom "získavania energie". Nepodlieha inflácii ani nezahrieva atmosféru, je rovnako hodnotná ako iné zdroje a ľahko dosiahnuteľná. Zatepľovací systém redukuje emisie CO2 a znižuje spotrebu primárnej energie. Pomocou systému Capatect teda prispejete účinne k udržaniu hodnotného životného prostredia.

Vyberte si svoj systém
Päť radov výrobkov BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE, ECO-LINE, CAPATECT CARBON pokrýva všetky možné požiadavky po stránke technických aj osobných hľadísk. Všetky systémy zodpovedajú predpisom Európskej organizácie pre technické schvaľovanie (EOTA) ETAG 004 a pokynom pre udeľovanie európskeho technického schválenia ETAG 004, aj zodpovedajúcim národným predpisom.

V čom sa Caparol odlišuje od konkurencie?

Skupina Caparol kladie už tradične veľký dôraz na "technickú stránku veci". Preto Vám môžeme ponúknuť niekoľko produktov z radu Carbon, ktoré svojimi parametrami nemajú v súčasnosti na trhu konkurenciu. Ich použitie výrazne zvýši úžitkovú hodnotu Vášho zatepľovacieho systému.

Tmely Carbon Spachtel a Carbonit spoľahlivo ochránia najviac exponované miesta Vášho domu, ako sú sokle, vstupy do objektu atď. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti prierazu, ktorá niekoľkonásobne prekračuje hodnoty požadované normou. Váš dom nebudú "skrášľovať" prekopané či prepichané miesta na fasáde.

Omietky Carbopor - nový rad omietok s uhlíkovým vláknom garantuje výrazne vyššiu životnosť fasády oproti bežným materiálom. Omietky sa minimálne znečisťujú a farby zostávajú dlho svieže. V spojení s tmelmi radu Carbon je možné voliť podstatne sýtejšie odtiene na fasáde, lebo lepšie odolávajú termomechanickému namáhaniu.