Tlačivá na stiahnutie


Na tejto stránke budete mať k dispozícii pravidelne aktualizované a najpoužívanejšie tlačivá v rámci  správy BD


Oznam o prestavbe ( pre informáciu susedom ) 


Žiadosť k stavebným úpravám 


Nahlaška na zmenu počtu osôb 


Oznámenie škodovej udalosti


Návod na obsluhu rádiového pomerového rozdeľovača tepla